Global Money Week 2020 pro školy v území SO ORP Rokycany – Březen 2020

Global Money Week 2020 si klade za cíl zvýšit finanční …

Manažerská akademie

Manažerské vzdělávání pro ředitele/zástupce základních…

Výjezdní setkání

Výjezdní setkání ředitelů škol v území ORP Rokycany…

Centrum stavitelského dědictví Plasy

Informaci o vzdělávacím programu pro žáky 1. stupně ZŠ…

Edubus

Edubus - mobilní polytechnická laboratoř…

Aby nás čtení bavilo

Workshop na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí MŠ a žáků ZŠ …

Změny financování v regionálním školství v praxi

Seminář pro vedoucí pracovníky škol …

OCHUTNÁVKA metod kritického myšlení

Seminář na podporu profesního rozvoje pedagogů základních škol v území ORP Rokycany …

Praktický seminář

pro MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ k výzvě ŠABLONY II …

Malá technická univerzita do MŠ

Mimoškolní vzdělávací program na podporu polytechnického vzdělávání s cílem podnítit …

Finančně gramotná škola – projektové dny Yourchance

Mimoškolní vzdělávací program na podporu rozvoje gramotností a kompetencí s cílem posílit …

Workshop pro pedagogy REPLUG ME – digitální gramotnost

Seminář pro pedagogy škol – interaktivní program o digi světě a sociálních sítích …

Program na podporu vzdělávání v oblasti finančního řízení školy

Problematika finančního řízení školy, praktický jednodenní seminář pro zástupce …

Manažersko–právní seminář pro školy – zaměření na téma Rodiče a škola

Jednodenní seminář pro vedoucí pracovníky škol. …

Vzdělávací program se zaměřením na rozvoj hrubé motoriky

Vzdělávací program cílí na rozvoj hrubé a jemné motoriky a komplexní edukativní stimulaci …

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY

Workshop na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti u dětí …

Komenský v knihovně 2020“ březen–červen 2020

Posílit kompetence žáků základních škol zejména v oblasti čtenářské gramotnosti …