Aktivity projektu

Manažerské vzdělávání pro ředitele/zástupce základních …

Aktuálně

Pro rodiče pracovníky škol a školských zařízení…

Strategický rámec MAP

Pro území správního obvodu s rozšířenou působností Rokycany (SR MAP) …