Platforma Koordinátor inkluze na ZŠ

Cílem platformy je obsahové a věcné naplnění klíčové aktivity KA04 Implementace projektu s názvem „Platforma  - Koordinátor Inkluze v ZŠ“. Platforma je zaměřená na spolupráci pracovních pozic „Koordinátorů Inkluze“ v základních školách, ve kterých v průběhu let 2016 - 2018 proběhlo pilotní ověření této pozice v souladu s metodickými pokyny MŠMT pro Výzvu č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV. Platforma povede ke společnému sdílení, reflexi, šíření dobré praxe v tématu rovných příležitostí ve vzdělávání, k diseminaci výstupů činnosti koordinátora Inkluze a k síťování ostatních aktérů ve výchově a vzdělávání v území.
Cílem je prohlubování vzájemné spolupráce, která bude eliminovat nerovné přístupy ke vzdělání a pomůže s řešením konkrétních situací školy, dítěte/žáka či rodiče.

Seznam členů


Název platformy

Titul, jméno a příjmení člena

Subjekt

Funkce

Koordinátor inkluze na ZŠ

Mgr. Jana Šopejstalová, DiS.

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Hana Křejdlová

Základní škola a Mateřská škola Holoubkov, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Hana Šlégrová, Ph.D.

Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace

člen

Alena Trsková

Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace

člen

Mgr. Iveta Kostovová

Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Věra Peterková

Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany

člen

Mgr. Martina Kasíková 

Základní škola Mýto, okres Rokycany, příspěvková organizace

člen

Mgr. Radka Valachová 

Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace

člen