Realizační tým map Rokycany

Realizační tým nese hlavní zodpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy, zabezpečuje činnost Řídicího výboru a pracovních skupin/platforem, organizuje a koordinuje společné vzdělávací aktivity (aktivity implementace), podporuje školy ve strategickém plánování, zajišťuje přenos výstupů mezi pracovními orgány MAP a k cílovým skupinám, monitoruje/evaluuje a vyhodnocuje průběh realizace a dosahování cílů projektu.

SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU MAP

 

Titul, jméno a příjmení člena

Pracovní pozice

E-mail, telefon

Mgr. Lenka Klabačková

Hlavní manažer projektu

klabackova@lct.cz, 603 516 717

Ing. Kateřina Kuklíková

Finanční manažer MAS, koordinátor I
- strategický a věcný manažer

katka.kuklikova@gmail.com, 724 934 550

Ing. Tomáš Hůlka

Koordinátor II - strategický a věcný manažer ORP

tomas.hulka@rokycany.cz, 371 706 220

Bc. Alena Šternerová

Koordinátor spádovosti škol ORP

alena.sternerova@rokycany.cz,371 706 221