Strategické dokumenty

Organizační struktura

Dokumenty Ke stažení
Organizační struktura Dokument ke stažení »
Příloha 1 Organizační struktura Dokument ke stažení »
Příloha 2 Organizační struktura Dokument ke stažení »
Příloha 3 Organizační struktura Dokument ke stažení »
Příloha 4 Organizační struktura Dokument ke stažení »

Komunikační plán

Dokumenty Ke stažení
Komunikační plán Dokument ke stažení »
Příloha 1 Komunikační plán Dokument ke stažení »
Příloha 1 Komunikační plán verze2 Dokument ke stažení »

Ostatní

Dokumenty Ke stažení
Identifikace dotčené veřejnosti Dokument ke stažení »
RAP I Dokument ke stažení »
Seznam plánovaných evaluací Dokument ke stažení »
Strategický rámec verze 6 Dokument ke stažení »
Strategický rámec verze 7 Dokument ke stažení »
Vyhodnocení RAP Dokument ke stažení »
Jednací řád Řídicího výboru MAP Dokument ke stažení »
Statut Řídicího výboru MAP Dokument ke stažení »
Strategický rámec ORP Rokycany_verze 5 Dokument ke stažení »
Memorandum o spolupráci Dokument ke stažení »
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Rokycany I Dokument ke stažení »
SWOT-3 analýza vzdělávání Dokument ke stažení »
Průběžná sebehodnotící zpráva příjemců MAP II., období 09/2018 – 08/2019 Dokument ke stažení »
Identifikace místních lídrů/expertů MAP Dokument ke stažení »
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023 Dokument ke stažení »
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Světovina pro období 2014-2020 Dokument ke stažení »
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ Odkaz na stránky »
MAP US SO ORP Rokycany verze 2.0 Dokument ke stažení »
RAP II 720 621 Rokycany Dokument ke stažení »
Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Rokycany verze 8.0, VI. 2020 Dokument ke stažení »
Identifikace dotčené veřejnosti MAP Rokycany 3.0 Dokument ke stažení »
Agregovaý popis potřeb škol MAP Rokycany 1.0 Dokument ke stažení »