MAP Rokycany III.

Dokumenty k připomínkování veřejností

Dokumenty k připomínkování veřejností

Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Rokycany do roku 2025 (SR MAP), verze 14.


Vážení partneři platformy MAP,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti připomínkování dokumentu:Strategický rámec MAP pro území správního obvodu s rozšířenou působností Rokycany do roku 2025 (SR MAP), verze 14, jehož existence je nezbytnou podmínkou pro možnost čerpání dotačních prostředků z evropských fondů v novém operačním období 2021-2027 v oblasti regionálního školství, zejména pak v oblasti rozšíření a zkvalitnění infrastruktury škol pro vzdělávání.
Připomínky zasílejte do termínu 28.2.2023 na email: vzdelavani.mapplzensko@gmail.com.

RealizačníTým

 

Název přílohy Příloha ke stažení
Aktuálně není v rámci projektu MAP v připomínkovém řízení žádný ze strategických dokumentů. ZDE

 

 

MAP Rokycany

Cílem Akčních plánů je sestavit přehled konkrétních vzdělávacích aktivit v časovém rozmezí 12 - 18 měsíců a naplňovat vytčené prioritní vzdělávací cíle v území. Roční akční plány představují výstup činnosti pracovních skupin MAP III ORP Rokycany

Najdete nás

© 2022 - MAP Rokycany